Press "Enter" to skip to content

Értelmi fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthona

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005-ben kiírt pályázatán intézményünk 18 millió Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert lakóotthon kialakítására. A vértesszőlősi épület megvásárlása után 2006 júniusában kezdõdtek el az átalakítási munkálatok a Megyei Önkor-mányzat hozzájárulásával, ez további 16 millió Ft-ot jelentett.

Az épület megfelel a törvényi elõírá-sokban megjelölt akadálymentesség feltételeinek. A lakók mindennapi problémáinak megoldásában egy szakképzett szociális dolgozó segít. A lakóotthonba a rehabilitációs részlegünkből 10 fõ költözhetett 2007 április 03-án. 

A lakószobák berendezését maguk a lakók finanszírozták, a közös helyiségek támogatók segítségével kerültek berendezésre. 

Célunk a lakók külvilággal való kapcsolatának erősítése, önálló életvitel kialakítása, lehetőség szerint a nyílt munkaerõpiacon való elhelyezkedésük elősegítése. Lakóink megtanultak önállóan közlekedni, praktikus ismereteik bővültek, saját környezetüket megfelelően rendben tartják, védik. Kapcsolatuk családias, gondoskodnak magukról és egymásról.

Megszakítás