Press "Enter" to skip to content

Értelmi fogyatékossággal élők részlege – rehabilitációs részleg

Ez a részleg 1995-ben nyílt meg 60 fõ értelmi- és tanulásban akadályozott lakóval.

A bekerülés feltételei: önellátásra való képesség foglalkoztatásban, önálló mun-kavégzésben való aktív részvétel. Rehabilitációs alkalmassági vizsgálat alapján bizottság dönt a bekerülésrõl.
A bekerülést követõen 3 év (indokolt eset-ben + 2év) alatt kell a lakókat képessé tenni az önálló életre.

Az intézmény biztosítja a lakók szemé-lyes, egészségügyi, mentálhigiénés ellátását, továbbá a foglalkoztatást, munkaterápiát, szabadidõs-, kulturális- és sport programokat. 

A lakók elhelyezése 2-4 ágyas szobákban történik az egyéni szükségletek, kívánságok figyelembe vételével. 

Hetente biztosított a háziorvosi alap-ellátás, rendszeres belgyógyászati és pszichiátriai vizsgálat, szükség esetén egyéb szakellátás.

A munkaterápia egyik formája a mun-karehabilitáció, amely intézményi jog-viszony keretében történik, a másik formája a fejlesztõ-felkészítõ foglal-koztatás, amely a nyílt munkaerõpiaci alkalmasságra való felkészítés. 

Törekszünk a karácsony és más ünnepek belsõséges, családias megünneplésére. 

Évente egy alkalommal – igény szerint – lehetõség van nyaralásra is.

Megszakítás