Press "Enter" to skip to content

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

Az átmeneti otthon a pszichiátrai betegeket ellátó ápoló-gondozó otthonhoz kapcsolódóan működik. 
A pszichiátriai betegek átmeneti otthonába az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése nem indokolt. 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egy év időtartamra teljes körű ellátást biztosít, melyet orvosi szakvélemény alapján egy alkalommal további egy évvel meghosszabbíthat az intézményvezető.
Kiemelt jelentősége van a szinten tartó foglalkozásoknak, a munka jellegű foglalkoztatásnak, amely az intézmény keretein belül egységes rendszerben munkarehabilitációs, és fejlesztő-felkészítő tevékenységekre nyújt lehetőséget. 
A sport és szabadidős tevékenységek-ben a kultúrális és közösségi programok-ban igény szerint vehetnek részt.

Megszakítás