Press "Enter" to skip to content

Közzétételi lista

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK 
1.1.1.ELÉRHETŐSÉGI ADATOKhivatkozás
1.1.2.SZERVEZETI STRUKTÚRAhivatkozás
1.1.3.AZ INTÉZMÉNY VEZETŐIhivatkozás
1.1.4.ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐhivatkozás
1.2.FELETTES SZERVhivatkozás
1.3.„A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai”: Psyche Közhasznú Alapítvány – 2800 Tatabánya, Síkvölgyi út 63.hivatkozás

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1.2.1.1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegehivatkozás
törvény
kormány rendelet 
hivatkozás
2.2.AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHÍRDETETT PÁLYÁZATOKnem releváns
2.3.KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSEhivatkozás
2.4.KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁKnem releváns
2.5A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL FENNTARTOTT ADATBÁZISOK, ILLETVE NYIVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAIhivatkozás

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE

3.1.ELLENŐRZÉSEK 
3.1.1.VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJAnem releváns
3.1.2.AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEInem releváns
3.1.3.EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK – FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSEKhivatkozás
3.1.4.A MŰKÖDÉSI STATISZTIKAhivatkozás
3.2.KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK, BESZÁMOLÓK 
3.2.1.ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEKhivatkozás
3.2.2.SZÁMVITELI BESZÁMOLÓKhivatkozás
3.3.GAZDASÁGI ADATOK 
3.3.1.A FOGLALKOZTATOTTAKhivatkozás
3.3.2.TÁMOGATÁSOKnem releváns
3.3.3.5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB)hivatkozás
3.3.4.EGYÉB KIFIZETÉSEKnem releváns
3.3.5.EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEKhivatkozás
3.3.6.KÖZBESZERZÉShivatkozás

4. NEM RELEVÁNS ADATOK

4.1.TESTÜLETI SZERV ADATAInem releváns adat
4.2.AZ SZGYF ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVENnem releváns adat
4.3.A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAInem releváns adat
4.4.FELÜGYELT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKnem releváns adat
4.5.FELÜGYELT KÖZALAPÍTVÁNYOKnem releváns adat
4.6.FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKnem releváns adat
4.7.A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK ÜGYINTÉZÉS/NYOMTATVÁNYOKnem releváns adat
4.8.KÖZSZOLGÁLTATÁSOKnem releváns adat
4.9.A SZERV NYILVÁNTARTÁSAInem releváns adat
4.10.NYILVÁNOS KIADVÁNYOKnem releváns adat
4.11.TESTÜLETI DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEKnem releváns adat
4.12.A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOKnem releváns adat
4.13.HATÓSÁGI HIRDETMÉNYEKnem releváns adat
4.14.KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOKnem releváns adat

Megszakítás