Press "Enter" to skip to content

Álláspályázat

Komárom- Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény

pályázatot hirdet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

KEM MERI Szent György Központ
telephely

telephelyvezető (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2831 Tarján, Petőfi Sándor utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésben meghatározott munkaköri feladatok ellátása mellett ellátja a telephely vonatkozásában a vezetői feladatokat is. Ezeket az Alapító Okirat az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és Szakmai Program írja elő. Feladata a telephely zavartalan működésének, színvonalas munkájának szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Főiskola, gyógypedagógus,

         vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, gyógypedagógus,

         vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         szociális szakvizsga – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Attila nyújt, a 06704110430 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Komárom- Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Síkvölgyi utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91102-A/667/2022. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

         Elektronikus úton Szabó Attila részére a szaboattila@kemmeri.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Szabó Attila, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Síkvölgyi utca 63. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója háromtagú, szakértő bizottságot hoz létre a személyes meghallgatásra. Behívásra csak azok kerülnek akik pályázata hiánytalan volt és meghallgatásukat a bizottság szükségesnek ítéli. Kinevezésről az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.kemmeri.hu – 2022. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kemmeri.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 30.

Megszakítás